Logo

Jak lze zrušit závěť

Jelikož závěť představuje zmiňovaný odvolatelný jednostranný projev vůle, má zůstavitel právo závěť kdykoliv zrušit.

Pokud byla závěť sepsána vlastnoručně, stačí, když jí zůstavitel zničí.

Další možností je sepsání zcela nové závěti. V tomto případě ovšem platí, že by měl být opatřena datem, aby nebylo možné pochybovat o tom, která listina vznikla dříve a která později.

Pokud byla závěť ve formě veřejné listiny sepsána u notáře, má zůstavitel kdykoliv právo si jí vyžádat. Jakmile pak svou závěť ve osobně převezme, považuje se závěť za odvolanou, o čemž zůstavitele poučí osoba, která mu jí vydá. Toto poučení je následně uvedeno na vydané listině a i ve spisu. Další s tímto spojenou variantou je sepsání odvolání závěti písemným prohlášením u notáře.

Závěť - obrázek

Závěť - reklama
Závěť - reklama