Logo

Jak vyplatit spoludědice

Způsobů, jak vyplatit spoludědice je několik:

  • Jednak můžete zděděnou nemovitost prodat a ze zisku vyplatit spoludědice
  • Další možností je, že si jeden z dědiců nemovitost ponechá a vyplatí spoludědice. Pokud nemá dostatek finančních prostředků, může si na zděděnou nemovitost vzít tzv. neúčelovou hypotéku.
  • Případně je možné nemovitost pronajmout a ze zisku z pronájmu postupně podíly spoludědiců splácet

Podstatné však u těchto uvedených způsobů je, aby došlo k dohodě spoludědiců v této záležitosti.

Dědictví - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama