Logo

Repatriace zesnulého do vlasti

Repatriace znamená převoz zesnulého z místa úmrtí kdekoliv ve světě zpět do České republiky, případně převoz zesnulého jiného státu z České republiky do jeho vlasti. 

Pokud k úmrtí dojde v zahraničí je třeba kontaktovat příslušný zastupitelský úřad České republiky nebo konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí. 

Dále je vhodné zjistit, zda zemřelý měl sjednáno pojištění pro případ úmrtí v cizině. Pokud tomu tak je, je třeba následně kontaktovat pojišťovnu, se kterou byla smlouva sjednána, případně její asistenční službu. V případě pobytu v zahraničí s cestovní kanceláří je vhodné řešit situaci i ve spolupráci se zástupcem cestovní kanceláře.

Pokud pojistná smlouva uzavřena nebyla, je možné se obrátit na pojistnou službu u nás, která má s tímto zkušenost.

Pohřeb - obrázek

V případě, že jsou pozůstalí nebo osoby blízké v místě, kde došlo k úmrtí, je potřeba na místě zjistit (např.od asistenční služby nebo zástupce cestovní kanceláře), zda je třeba potvrdit nějaké dokumenty nebo převzít osobní věci zesnulého. Hlavně cennosti se pak složitě přepravují zpět do České republiky. Nedoporučuje se odvážet zpět osobní doklady zesnulého jako občanský průkaz nebo cestovní pas. Instituce v zahraničí (např.policie) zmiňované doklady potřebují k vyřízení formalit nezbytných pro zajištění dokumentace k repatriaci. Osobní doklady se po převozu vrátí pozůstalým.

Jestliže v zahraničí není přítomný žádný rodinný příslušník, zajistí podklady pro vydání zahraniční dokumentace k repatriaci zde v České republice asistenční nebo pohřební služba ve spolupráci s rodinnou zesnulého. 

Pokud není v cizině vydán vícejazyčný úmrtní list, je třeba zajistit u nás, soudní překlad do českého jazyka a následně jej poskytnout matrice dle místa trvalého bydliště.

V případě, že zesnulý neměl sjednané cestovní pojištění zahrnující repatriaci v případě úmrtí, pak tyto náklady plně hradí pozůstalí. 

Tělo zemřelého je převáženo v rakvi určené k přepravě obvykle pohřebním vozem nebo letecky. Případně tělo zesnulého může být také zpopelněno v zemi, kde došlo k úmrtí a do České republiky se vrátí pouze urna. 

Lhůty a pravidla s tímto spojené se řídí právním řádem státu, kde došlo k úmrtí. Průměrná doba od data úmrtí k uskutečnění repatriace do ČR je cca 10 pracovních dnů. Pokud se jedná o destinaci mimo EU, může být tato lhůta delší. 

Pokud je třeba tělo dopravit z mimoevropské destinace do České republiky je třeba počítat z následujícími opatřeními:

  • Hermeticky uzavřená transportní rakev
  • Balzámování/thanatopraktické ošetření
  • Chlazení

Samozřejmě existuje i možnost zařídit pohřeb v zemí úmrtí. 

Pokud v dané záležitosti jednáte a spolupracujete se zastupitelským úřadem České republiky, tak ten za součinnost nevybírá poplatek.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama