Logo

Cena za sepsání závěti notářem

Cena za tento úkon je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti a činí 1.500 Kč. Pokud je notář plátce DPH, je třeba k této ceně připočíst DPH ve výši 21%.

Pokud je závěť složitá, má větší množství odkazů nebo podmínek, může notář svou odměnu zvýšit až na dvojnásobek uvedené ceny.

Cena za registraci do Evidence právních jednání pro případ smrti činí 300 Kč, opět zase případně plus DPH ve výši 21%.

Závěť - obrázek

Závěť - reklama
Závěť - reklama