Logo

Jak postupovat při úmrtí

Úmrtí blízké osoby je pro všechny pozůstalé velmi bolestivé. Přesto je potřeba se postarat o další nutné kroky. Abychom Vám tuto náročnou životní situaci ulehčili, předkládáme několik informací, které mohou pomoci.

Při úmrtí doma nebo na veřejném prostranství

Je nutné zavolat lékaře (praktický nebo lékař záchranné služby, tel. linky 155 nebo 112), aby provedl prohlídku těla zemřelého a vyplnit List o prohlídce zemřelého. Lékař může také podle okolností nařídit pitvu, se kterou by Vás měl obeznámit. Pokud však lékař pitvu nenařídil, je možné po jeho odchodu začít s dalšími kroky – výběr a kontakt pohřební služby, která odveze tělo zesnulého k uložení do chladícího zařízení.

V případě, že lékař nařídí pitvu, objednává společně s ní i převoz. Pohřební služba, která tento převoz uskuteční, tak činí na základě objednávky lékaře a náklady s tím spojené jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Pohřeb - obrázek

Při úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení

O úmrtí budete informováni personálem zařízení, který zároveň přivolá lékaře k ohledání těla zesnulého a vystavení Listu o prohlídce zemřelého) vystaví tamní lékař, který opět případně může nařídit pitvu a v tom případě zesnulého převezou na patologii, případně zavolají pohřební službu. Následně by si měli rodinní příslušníci vyzvednout osobní věci zemřelého. Převoz zemřelého a vyzvednutí souvisejících dokumentů většinou vyřizuje přivolaná pohřební služba. Následně si však můžete vybrat, zda pohřeb zajistíte u této pohřební služby, u které se momentálně zesnulý nachází, nebo zda objednáte smuteční obřad u jiné pohřební služby.

Při úmrtí v zahraničí 

V takovém případě je třeba neprodleně kontaktovat konzulární oddělení zastupitelského úřadu ČR, pojišťovnu nebo její asistenční službu a vybranou pohřební službu v ČR. Zpátky do ČR je možné převézt tělo zemřelého v rakvi nebo zpopelněné v urně, možností je také tělo pohřbít na území daného státu.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama