Logo

Dědictví a daně

O dědictví a odkazu se v zákoně hovoří jako o bezúplatném příjmu, jsou totiž od daně z příjmu osvobozené. Dříve uplatňovaná dědická daň přestala existovat v lednu 2014.

Dědictví - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama