Logo

Způsoby pohřbívání

V České republice jsou povoleny následující dva způsoby pohřbení:

  • Zpopelněním v krematoriu (kremace)
  • Pohřeb s uložením zesnulého v rakvi do země, tj.do hrobu či hrobky

V současné společnosti je nejčastějším způsobem pohřbu – zpopelnění. Zpopelnění se děje žhavým vzduchem a popel se poté předává v urně pozůstalým. Urnu je následně možné uložit v kolumbáriích, urnových sklípcích nebo hrobech. Urnu s ostatky Vašeho blízkého můžete uložit i jinde, třeba u Vás doma nebo je možné popel zesnulého rozprášit. 

Zpopelnění může být bez smutečního obřadu nebo s obřadem, tedy s rozloučením v obřadní síni nebo v kostele s následným zpopelněním v krematoriu.

Pohřeb - obrázek

Druhou a tradiční variantou, je uložení rakve do hrobu nebo hrobky. V tomto případě je obvyklé, že se to děje s obřadem, který může být civilní nebo církevní (při němž většinou farář slouží mši).

V obou výše zmíněných případech pohřbívání Vám pomůže vybraná pohřební služba, a to jak s převozem zesnulého, domluvením obřadní síně, zajištěním urny nebo rakve, smutečních květin či věnců apod..

Rozsah obřadu se děje buď na přání zesnulého nebo dle zvyklostí v kruhu pozůstalých, rodiny. 

Pozůstalí mohou tělo svého zemřelého vidět nebo zaopatřit do 7 dnů od úmrtí. Poté musí být tělo zemřelého za účelem jeho případného vystavení během pohřebního obřadu, thanatoprakticky ošetřeno (konzervováno nebo balzamováno). Zaopatřením těla zemřelého se rozumí jeho umytí, oblečení do Vámi donesených šatů nebo rubáše, uložení do rakve a finální úprava, tyto služby také nabízí pohřební služba.

Alternativu obřadu – rozloučení se zesnulým, lze uspořádat i po delší době po pohřbu, a to například společným uložení urny nebo zádušním obřadem.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama