Logo

Vzory vlastnoručně sepsané závěti

ZÁVĚŤ

Já, níže podepsaná JMÉNO PŘÍJMENÍ, nar. DATUM, bytem ADRESA, pořizuji pro případ své smrti tuto závěť. 

Veškerý svůj majetek zůstavuji JMÉNO PŘÍJMENÍ, nar. DATUM, bytem ADRESA. 

Současně výše uvedenému dědici JMÉNO PŘÍJMENÍ nařizuji, aby JMÉNO PŘÍJMENÍ, nar. DATUM, bytem ADRESA z pozůstalosti vydal následující konkrétní předměty: NEZAMĚNITELNÝ POPIS 

Mým majetkem je ke dni pořízení této závěti zejména KRÁTCE DOPLNIT. Pro lepší orientaci vedle závěti dále strojově sepisuji podrobnější seznam aktiv a pasiv spadajících do pozůstalosti, a který bude k této závěti připojen. 

V MÍSTO dne DATUM 

PODPIS JMÉNO PŘÍJMENÍ

Závěť - obrázek

__________________________________________________________________________________________

ZÁVĚŤ

 

I.

Já, níže podepsaný JMÉNO PŘIJMENÍ, r.č. ——/—-, dat. nar. DATUM, bytem ADRESA, zůstavuji veškerý svůj majetek své neteři paní JMÉNO PŘIJMENÍ, r.č. ——/—-, dat. nar. DATUM, bytem ADRESA.

 

II.

V případě, že by má neteř JMÉNO PŘIJMENÍ z jakéhokoli důvodu nedědila, ustanovuji náhradními dědici veškerého svého majetku rovným dílem:- manžela své neteře, pana JMÉNO PŘIJMENÍ, r.č. ———–/—-, dat. nar. DATUM,bytem ADRESA.
– svou praneteř slečnu JMÉNO PŘÍJMENÍ, r.č. ——/—-, dat. nar.DATUM, bytem ADRESA.

 

III.

Prohlašuji, že toto je má poslední vůle. JMÉNO PŘIJMENÍ V MÍSTO, dne DATUM

PODPIS JMÉNO PŘIJMENÍ

__________________________________________________________________________________________

ZÁVĚŤ

Já podepsaný JMÉNO PŘIJMENÍ, rodné číslo ——/—-, bytem v ADRESA, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svého syna JMÉNO PŘIJMENÍ, rodné číslo ——/—-, bytem v ADRESA.

V MÍSTO dne DATUM

PODPIS JMÉNO PŘIJMENÍ

__________________________________________________________________________________________

ZÁVĚŤ

Já níže podepsaný JMÉNO PŘIJMENÍ, rodné číslo ——/—-, bytem v ADRESA, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem svého majetku ustanovuji svého synovce JMÉNO PŘIJMENÍ, rodné číslo ——/—-, bytem v ADRESA a neteř JMÉNO PŘIJMENÍ, rodné číslo ——/—-, bytem v ADRESA. Každému z uvedených dědiců odkazuji jednu povinu svého majetku.

V MÍSTO dne DATUM

PODPIS JMÉN PŘIJMENÍ

Závěť - reklama
Závěť - reklama