Logo

Dědictví a nesezdané páry

V případě nesezdaného soužití, nejčastěji druh a družka, je třeba myslet na to, že pokud jeden z partnerů má děti a nesepíše závěť nebo jiné pořízení pro případ úmrtí, tj.dědickou smlouvu nebo dovětek, budou dědit ze zákona děti (popřípadě další potomci), a ne druh nebo družka.

Když není závěť, druh nebo družka mohou dědit, jen pokud zemřelý neměl potomky. Dědí společně s jeho manželem, manželkou (nebylo-li manželství rozvedeno) a jeho rodiči. Není-li manžela, manželky ani rodičů, tak společně s jeho sourozenci, popřípadě jejich dětmi.

Dědictví - obrázek

Zaopatřit druha pro případ smrti je možné především závětí. Je třeba ale vědět, že muž sice může své družce odkázat veškerý majetek, ale i v tomto případě mají nepominutelní dědicové, tedy děti nebo jejich potomci (nikoliv manžel), nárok na nepominutelný díl. Ten se vyplácí v penězích – nezletilý potomek má nárok na ¾ svého zákonného podílu (který by mu připadl, kdyby závěti nebylo) a zletilý na ¼ zákonného podílu.

Jen pro připomenutí, závěť má přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel závěť nesepíše nebo je shledána neplatnou, nastupuje dědění dle dědické posloupnosti.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama