Logo

Proč sepsat závěť

Sepsání závěti umožňuje zůstaviteli zajistit před smrtí své majetkové záležitosti a ustanovit jednu nebo více osob jako své dědice. Zároveň se tak dá předejít rozdělení pozůstalosti podle zákonem stanovené posloupnosti dědických tříd, do kterých se dělí dle zákona dědici, a zabránit případným sporům, které by mezi příbuznými mohly po smrti zůstavitele nastat.

Závěť tedy představuje jistotu vyslyšení přání zůstavitele i po jeho odchodu. Zůstavitelovi dědicové budou pomocí sepsané poslední vůle ve formě závěti vědět, jak přesně si přeje, aby byl jeho majetek rozdělen.

Pro úplnost, mimo majetek může závěť zmiňovat například následující:

  • Jmenovat poručníka pro nezletilé děti zůstavitele (v případě úmrtí obou rodičů)
  • Sumarizovat veškerý majetek zůstavitele a redukovat tak opomenutí nebo nedostatky dědického řízení
  • Sdělit, kdo bude opatrovat domácí zvířata zůstavitele

Závěť - obrázek

Závěť - reklama
Závěť - reklama