Logo

Jak zajistit hrobové místo

Mimo organizaci pohřbu a smutečního obřadu je třeba ještě zajistit také místo na hřbitově, kde bude zesnulý uložen.

V případě kremace, to bude pravděpodobně urnový hrob.

V případě pohřbu do země, je třeba vyřídit ještě nájem hrobového místa, který domluvíte přímo s provozovatelem hřbitova. Obvykle se smlouva o nájmu uzavírá na 10 let a cena za nájem se hradí předem. Smlouva o nájmu hrobového místa by měla obsahovat:

  • Popis a velikost hrobového místa
  • Cenu nájemného 
  • Cenu za služby spojené s nájmem

Místo posledního odpočinku zesnulého je obvykle tam, odkud pocházel nebo kde to měl rád. 

Služby kameníka, který připraví například náhrobek, pomník, hrob se domlouvají až po uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.

Pohřeb - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama