Logo

Dohoda o vypořádání dědictví

Dohoda o vypořádání dědictví nebo také dědická dohoda představuje ujednání všech dědiců, kteří stanoví, na kterého z dědiců z pozůstalosti přejdou jednotlivá práva, popřípadě také jednotlivé závazky zůstavitele. 

Dohoda se uzavírá v rámci dědického řízení (před tím než soud rozhodne o dědictví) u notáře nebo před soudem a podléhá jeho schválení, který tak činí usnesením. Dohodu musí podepsat všichni dědicové a vyjádřením shodného projevu vůle. Není podstatné, zda dědí proto, že je to dáno zákonem nebo závětí anebo obojím. Dohoda je tedy jedním z volitelných kroků pozůstalostního řízení.

Pokud nedojde k dohodě, bude o dědických podílech rozhodovat soud, to podle dědických podílů jednotlivých dědiců.

Dědictví - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama