Logo

Jaké jsou ceny pohřbů

Podstatným tématem, který ovlivní náklady na pohřeb a ostatní kroky s tím související, je rozhodnutí o způsobu pohřbu zesnulého, přičemž obvyklé jsou následující možnosti:

  • Zpopelnění (kremace), které muže být s obřadem nebo bez
  • Pohřeb s uložením zesnulého do země, tj. do hrobu či hrobky

Dalším důležitým bodem je také výběr rozsahu pohřebních služeb. V tomto případě základní nabídka zahrnuje: 

  • Převoz a obléknutí zesnulého
  • Celkové aranžmá obřadní síně, včetně například i domluvení řečníka či hudby 
  • Plus další doprovodné služby, jako např. přípravu a vytištění smuteční oznámení – parte, nabídku a zajištění vybrané rakve, smutečních květin a věnců

Pohřeb - obrázek

Podrobnější informace k jednotlivým způsobům pohřbů:

  • Zpopelnění (kremace) bez obřadu – cena se pohybuje přibližně na úrovni 10.000 Kč. Cena v tomto případě mimo zahrnuje mimo zpopelnění: náklady krematoria, převoz zemřelého, poplatky pohřební službě za uložení zesnulého do doby zpopelnění. 
  • Zpopelnění (kremace) s obřadem – v tomto případě je cena o přibližně 10.000 Kč vyšší než v předchozím případě, a to s ohledem například na aranžmá obřadní síně, květinovou výzdobu apod.. Ovlivnit náklady v tomto případě můžete výběrem cenově dostupnější obřadní síně a výzdoby, avšak i v tomto případě náklady neklesnou pod 15.000 Kč.
  • Pohřeb s uložením zesnulého do země – v tomto případě má vliv na náklady spousta faktorů, jako například: roční období, typ vybrané rakve, místo pohřbu, rozsah doprovodných služeb apod.. Náklady se v tomto případě pohybují obvykle od 30.000 Kč výše.

Plus je třeba brát v úvahu ještě další související téma, a to pronájem hrobového místa (tomuto tématu se věnuje samostatný článek).

Ceny pohřebních služeb určuje trh a nejsou regulovány. 

Pokud je pravděpodobnost, že k úmrtí dojde ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, je proto lepší personál informovat dopředu, jakou pohřební službu mají v případě úmrtí kontaktovat. Není dané, aby pohřeb zajistila stejná pohřební služba, která zesnulého převeze z daného zařízení. V tom případě je třeba zajistit převoz mezi službami.

Pro zajímavost, větší pohřební služby dnes ve spolupráci s finančními ústavy, Vám mohou nabídnout zajištění pohřbu na splátky nebo zajištění půjčky.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama