Logo

Jak řešit zadlužené dědictví

Jistá míra dluhů se v rámci dědictví vyskytuje často a i o ně se dědicové dělí. Nedoplacená hypotéka nebo spotřebitelský úvěr nemusí být překážkou, pokud hodnota majetku zůstavitele dluhy nepřevyšuje. Dědicové ovšem nejsou povinni dědictví přijmout, a to ať už s dluhy nebo bez. 

V podstatě mohou dědicové volit ze 3 variant postupu v této záležitosti:

  • Odmítnutí dědictví – dědicové se mohou dědictví zřeknout, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy je soud o dědickém řízení vyrozuměl. Odmítnutí dědictví je ale následně nevratné.
  • Vzdání se dědictví ve prospěch třetí osoby – ta s tímto řešením musí souhlasit.
  • Uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti – jedná se o mírnější variantu než je plné zřeknutí se dědictví. Dědic, který tuto výhradu soupisu uplatnil, má povinnost hradit dluhy společně s ostatními dědici, avšak věřitel po něm může požadovat plnění jen do výše odpovídající jeho dědickému profilu. Jakkoliv jde o na první pohled vstřícnou variantu pro dědice, vyplatí se jí uplatnit pouze, pokud předpokládáme pouze enormní výši dluhů. Soupis pozůstalosti totiž také přináší určité náklady a za určitých okolností je celé může hradit právě dědic, který výhradu soupisu uplatnil. Výhrada soupisu se uplatňuje podáním učiněným písemně nebo ústně do protokolu, není možno připojovat výhrady nebo podmínky (soud k nim nebude přihlížet).

Dědictví - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama