Logo

Jak se oceňuje majetek zesnulého

Veškerý majetek včetně dluhů se vyčísluje k datu úmrtí zesnulého, přičemž je vždy nutné zjistit obvyklou cenu majetku, který po sobě zanechal. 

Obvykle není třeba znaleckých posudků, tedy v případě, že je dojde k souhlasnému prohlášení dědiců. Někdy je však třeba požádat o znalecký posudek, což se děje hlavně v případ, že se dědicové nejsou schopni dohodnout. 

  • Pokud se jedná o byt a garáž, bude stačit vyjádření realitní kanceláře. Jestliže se jedná o dům nebo pozemek, je třeba odborné vyjádření znalce o výši ceny
  • U auta staršího 5 let postačí dohoda dědiců na ceně, která vyjde ze srovnání obdobných modelů, včetně stáří auta a jeho stavu. U novějšího auta bude třeba vyjádření odborníka, například prodejce ojetých aut.
  • V případě peněz na účtech je jejich hodnota jednoznačná
  • Jestliže zesnulý podnikal bude nutné nacenit i hodnotu podnikání. Pokud šlo o podnikání malého rozsahu, stačí k ocenění souhlasné prohlášení dědiců doložené účetními doklady. Pokud jde o větší podnik, bude nutný znalecký posudek.
  • V případě drobnějšího majetku, je možné jej ocenit souhlasným prohlášením dědiců

Dědictví - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama