Logo

Postup v případě úmrtí bez závěti

Pokud zůstavitel zemře bez závěti (nebo dědické smlouvy), majetek se rozdělí podle zákonné posloupnosti příslušným dědicům (jeho rodině). Jedná se o 6 zákonem daných tříd příbuzných zůstavitele od nejbližších (manžel/manželka a potomci) až po vzdálenější (praneteře a prasynovci, tety a strýcové).

Jestliže se stane, že zůstavitel pořídí závěť jen na část svého majetku, tak v tom případě bude mít opět prioritu dědění podle závěti a v závěti neuvedený majetek se bude dědit podle zákona.

Závěť - obrázek

Závěť - reklama
Závěť - reklama