Logo

Jak předejít zpochybnění závěti

Pokud se zůstavitel obává, že by rukou psaná závěť mohla být zpochybněna, lze tomu předejít následujícími kroky:

  • Závěť je psaná stylem, jakým zůstavitel píše obvykle. Jestliže celý život zůstavitel píše psacím stylem, tak by jí měl napsat také tak.
  • Závěť by měla být sepsána čitelně, aby nemohlo dojít k záměně a tudíž nesprávnému dědění majetku.
  • Pokud si zůstavitel není jistý čitelností, měl by vytvořit dvě kopie – jednu psací a druhou tiskací se stejným datumem podpisu.
  • Důležitým bodem závěti je datum, čas a místo podpisu, aby se předešlo možnému zpochybnění z důvodu nemoci před úmrtím a případným nedorozuměním.
  • Zůstavitel by měl podepsat závěť stylem, jak tak obvykle činí.

Pokud i přes tyto informace má zůstavitel obavu, aby jeho závěť nebyla zpochybněna, nechte jí sepsat notářem.

Závěť notářskou sice nelze po formální stránce zpochybnit, ale i zde platí již zmíněné pravidlo. Nová závěť ruší starou.

Závěť - obrázek

Závěť - reklama
Závěť - reklama