Logo

Pohřeb a pracovní volno

Dle platné legislativy mají pozůstalí možnost čerpat pracovní volno v souvislosti s pohřbem, a to s náhradou mzdy:

  • 3 dny placeného volna lze čerpat v případě úmrtí manžela/manželky, druha/družky nebo dítěte
  • 1 den placeného volna k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, v případě obstarávání pohřbu těchto osob a na další 1 den při prokázání obstarávání pohřbu
  • Na nezbytně nutnou dobu, a to nejvýše na 1 den, a to v případě účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s námi v době úmrtí v domácnosti, a na další 1 den v případě prokazatelného obstarání pohřbu zmíněných osob

Pohřeb - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama