Logo

Náklady spojené s dědickým řízením

Odměna pro notáře se stanovuje procentuálně, odvíjí se z hodnoty majetku zůstavitele a stanovuje jí vyhláška. Nejnižší poplatek stanovuje vyhláška na 2.000 Kč, resp.1.000 Kč v případě žádného či nepatrného majetku.

Odměna notáře vychází z hodnoty dědictví:

  • Z prvních 500.000 Kč se platí poplatek 2% (minimálně 2.000 Kč)
  • Z částky nad 500.000 Kč do 1.000.000 Kč se platí 0,9%
  • Z částky nad 1.000.000 do 3.000.000 Kč se platí 0,5%
  • Z částky nad 3.000.000 Kč do 20.000.000 Kč se platí 0,1%
  • Z částky nad 20.000.000 Kč se už nic dalšího neplatí

Mimo to má notář nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s prováděním svých úkonů (například telefony, opisy, fotokopie, poštovné atd.) ve výši 300 Kč.

Dědická daň z nemovitostí i movitých věci byla před lety zrušena. A nabyté dědictví je u fyzických osob osvobozeno i od daně z příjmu.

Dědictví - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama