Logo

Kdo může pořídit závěť

Pořídit závěť může pouze plně svéprávná fyzická osoba, zákon však připouští výjimky, viz informace níže.

Člověk se stává plně svéprávným dovršením zletilosti v osmnáctém roku věku. Závěť v jakékoliv formě může sepsat i nezletilý, pokud dovršil věku šestnácti let a nabyl plné svéprávnosti buďto na základě přiznání soudem nebo při uzavření manželství. 

Výjimky pro pořízení závěti bez plné svéprávnosti, v podstatě existují tři, které umožňují osobě pořizovat závěť pro případ svého úmrtí, ačkoliv nemá plnou svéprávnost. 

V prvním případě může závěť sepsat nezletilý, který dovršil věku patnácti let a není plně svéprávný. Není potřeba souhlas zákonného zástupce, ale je potřeba závěť sepsat formou veřejné listiny s notářem.

Závěť - obrázek

Druhý případ se týká osob, kterým byla soudním výrokem omezena svéprávnost tak, že nemá způsobilost závěť pořizovat. Jestliže se natolik uzdravil, že je schopen projevit svou vůli, může pořídit závěť v jakékoliv formě.

Třetí případ je spojen s možností pořídit závěť při omezené svéprávnosti pouze v rámci omezení a ve formě veřejné listiny s notářem. Také je pamatováno na osoby omezené ve svéprávnosti pro chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu. Tyto osoby mohou závěť pořídit v jakékoliv formě, ale zákon jim dovoluje rozhodovat pouze o polovině svého majetku.

Závěť - reklama
Závěť - reklama