Logo

Pro koho je pozůstalostní důchod

Vdovský a vdovecký důchod patří mezi tzv. pozůstalostní důchody a poskytují se ovdovělým osobám. 

Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zesnulém (po manželovi nebo manželce), která pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní).

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u Správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

  • Občanský průkaz pozůstalého
  • Originál oddacího listu
  • Originál úmrtního listu manžela/manželky
  • Poslední výměr důchodu manžela/manželky
  • Poslední výměr důchodu pozůstalého

Pohřeb - obrázek

Pokud byl zesnulý zaměstnán, pozůstalý uplatňuje nárok na důchod u zaměstnavatele zesnulého.

Sirotčí důchod patří také mezi tzv. pozůstalostní důchody a poskytují se osiřelým dětem. Nezaopatřené dítě (do věku až 26 let) má nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči (osvojiteli), který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. 

Pokud je dítě v pěstounské péči, nárok na sirotčí důchod mu úmrtím pěstouna nevzniká.

K žádosti o sirotčí důchod žadatel přikládá:

  • Občanský průkaz žadatel
  • Originál rodného listu dítěte
  • Potvrzení o studiu dítěte
  • Originál úmrtního listu

V případě odhlášení důchodu kontaktujte Správu sociálního zabezpečení, dle dané lokality. 

V případě odhlášení zdravotního pojištění, vraťte kartičku na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama