Logo

Jak a kde objednat pohřeb

Výběr pohřební služby je na uvážení rodinných příslušníků. I když k úmrtí došlo v zdravotnickém zařízení nebo na ulici nebo lékaři zavolali pohřební službu, je možné pohřeb nechat zařídit v jiné vybrané pohřební službě, kteří mohou být například organizováni v certifikovaném Sdružení pohřebnictví.

Důležitou roli při výběru pohřební služby hraje lokalita, kde je třeba toto zajistit. V některém městě je možné vybrat z více služeb, jinde je pouze jedna. Kvalitní pohřební služba se pozná kromě seriózního a slušného jednání, také dle rozsahu nabídky služeb a individuálního přístupu. 

Co vše může nabízet kvalitní pohřební služba:

 • Převoz zesnulého
 • Kremaci nebo uložení do hrobu
 • Vyhotovení parte
 • Výkop hrobu, nákup rakve
 • Zajištění obřadní síně, kaple či kostela
 • Zajištění řečníka či faráře
 • Reprodukci hudby při obřadu
 • Smuteční věnce či kytice na obřad
 • Dopravu pozůstalých osob, zařízení smuteční hostiny
 • Vyřízení administrativních náležitostí (např. vydání úmrtního listu)

Pohřeb - obrázek

K objednání pohřbu u vybrané pohřební služby je třeba mít s sebou:

 • Občanský průkaz objednatele pohřbu
 • Občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
 • Rodný a oddací list zesnulého (je-li k dispozici)
 • List o prohlídce zemřelého (nebyl-li při úmrtí ve zdravotnickém zařízení předán pohřební službě ji při odvozu zesnulého)
 • Fotografii zesnulého, pokud budete mít zájem o přípravu parte
 • Oblečení zesnulého 

Pro objednání pohřbu máte ze zákona 96 hodin od úmrtí zesnulého. V této lhůtě by jste měli alespoň kontaktovat vybranou pohřební službu. 

Následně pohřební služba uloží zesnulého do speciálního chladícího nebo mrazícího zařízení.

S vybranou pohřební službou je vhodné uzavřít smlouvu o obstarání věci podle občanského zákoníku. Ve smlouvě (v objednávce) by měl být stanoven rozsah vzájemně domluvených služeb spojených s pohřbem, dále termín, do má být obstarání pohřbu uskutečněno a odměna za obstarání. 

Po uzavření smlouvy je Vám provozovatel pohřební služby povinen vydat písemné potvrzení, ve kterém musím být všechny výše zmíněné záležitosti uvedeny a po provedení pohřbu Vám předloží vyúčtování.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama