Logo

Kdy se vypravuje sociální pohřeb

Pokud nikdo z pozůstalých nezajistí pohřeb, a to do 96 hodin od úmrtí zesnulého, tak povinnost zajistit pohřeb přechází na obec. Ta musí ze zákona zajistit důstojný pohřeb i pietu. 

Pokud se tak stane a vše musí zajistit obec, tak v tom případě obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů vůči dědicům zemřelého. Pokud pozůstalý – dědic chce dědit v tom případě je třeba toto vyřídit. 

V případě urny je provozovatel vybrané pohřební služby nucen jí uložit do depozitáře na dobu 1 roku, kdy zde leží urny v úschově. Poté je urna uložena do hromadného hrobu nebo dojde ke smísení popela v obecním hrobě na veřejné pohřebišti.

Pohřeb - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama