Logo

Nepsaná etiketa pohřbu

Etiketa posledního rozloučení není pevně dána, ale i v této citlivé situace existují určitá nepsaná pravidla, které je taktní respektovat.

Průběh pohřbu

Aranžmá posledního rozloučení může mít různou formu, a to buď dle přání zesnulého nebo pozůstalých. Přesto ale lze zmínit několik kroků, které bývají obvyklé v tomto případě:

  • Do obřadní síně se vchází za hudebního doprovodu
  • Potom následuje několik písní, které doprovází usazení smutečních hostů 
  • Následně přichází na řadu smuteční řeč
  • Poté opět mohou zaznít písně a rakev opouští obřadní síň
  • Nakonec přichází na řadu kondolence pozůstalým, pokud si to touto formou přejí

Pohřeb - obrázek

Hudba a písně na pohřbu

Poslední rozloučení bývá nejčastěji doprovázeno reprodukovanou hudbou, případně však i živou. I v tomto případě záleží hlavně na přání zesnulého či pozůstalých, ale také na možnostech místa konání pohřbu. Pomoc s výběrem hudby Vám může také vybraná pohřební služba, případně samozřejmě můžete využít nahrávky, které měl zesnulý v oblibě. V tomto případě je však třeba respektovat autorská práva.

Oblečení na pohřeb

V tomto směru se doporučuje volit takové, aby neupoutávalo pozornost a bylo stylově spíše neutrální a slušné. Není nikde dané, že musíte být v černém, ale obvykle se volí decentní tmavší barvy. I zde však záleží na celkovém aranžmá posledního rozloučení a případně přání zesnulého nebo pozůstalých.

Děti a pohřeb

Poslední rozloučení se zesnulým je součástí života rodiny či komunity pozůstalých, do které patří i děti. V tomto případě je dobré toto probrat dopředu s dětmi a respektovat jejich názor. Je dobré dětem sdělit, co je pohřeb a jak to bude probíhat. Občas děti svou bezprostředností uvolní atmosféru a případné nedopatření, jim s nadhledem odpustíte. 

Úhrada pohřbu

Obvykle hradí náklady nejbližší pozůstalí, kteří i objednávají a organizují poslední rozloučení a jsou zároveň i dědici. V každém případě je vhodné se na tomto jasně předem domluvit a předejít následným nedorozuměním. Plus spolu s tímto probrat i případné náklady na smuteční pohoštění po pohřbu.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama